بازی با آبروی نیازمندان در تبریز

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن، قولاق سیزدن

شنیده می شود اخیرا گروهی با فیلمبرداری از متکدیان سطح شهر تبریز و پخش چهره آنان و بازی با آبروی شان که صراحتا اعلام می دارند که بدلیل بدهی یا بیکاری و نیازمندی دست به تکدی گری می زنند ، رفتار ناشایست رسانه ای را آغاز کرده اند که ضمن لطمه به وجهه شهر تبریز که به شهر بدون گدا معروف گردیده ، گاه تصاویر خانواده آنان و حتی مادرشان را نیز منتشر می کنند که اوج بداخلاقی و بازی با حیثیت انسانهاست که امید می رود دستگاههای مسئول ضمن ورود به این مسئله و مدیریت بر نیازمندی این افراد ، از هرگونه انتشار مطالب غیرحرفه ای و بازی با آبروی افراد جلوگیری نمایند

About Author