باز هم آتا این بار در سنتر

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود در ادامه پرونده موسوم به آتا سنتر که ظاهرا جزو پروژه های مشارکتی شهرداری تبریز می باشد مباحث جدیدی در شورای شهر تبریز مطرح و ابهاماتی درخصوص نحوه قرارداد این پروژه عنوان گردیده است که با توجه به اهمیت موضوع به نظر می رسد تسریع و شفاف سازی توام در این خصوص می تواند این پروژه را در مسیر منطقی و معقول قرار داده تا منافع اقتصادی شهر در بگو مگوهای ناآگاهانه و یا تصمیم گیری های مغرورانه یا پشت پرده و پنهان کاری های ناشیانه مضمحل نشود.تبریز تشنه سرمایه گذاری بخش خصوصی است اما دریغ از درک صحیح این مطلب !

About Author