باز هم یک حکم قضایی خاص در عجب‌شیر

کاشی‌کار عجب‌شیری، محکوم به تعمیرات اساسی ۲ خانه محروم شد.

قاضی یاور واحد، قاضی نوع‌دوست عجب‌شیری متهمی را که مهارت کاشی‌کاری داشت، محکوم کرد با تهیه لوازم کاشی‌کاری (کاشی، سیمان و ماسه ) منزل مسکونی ۲ معلول را تحت نظارت اداره بهزیستی عجب‌شیر کاشی‌کاری و تحویل دهد.

About Author