بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج حداکثر با اخذ یک ضامن شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانگ ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تشکیل خانواده مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر در سال آتی شدند. به گزارش ساقی آذربایجان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانگ ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تشکیل خانواده مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر در سال آتی شدند.
به گزارش ساقی آذربایجان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۱ در تبصره ۱۶ لایحه بودجه، تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰%) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) سپرده‌های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.