با این روش رفع سو اثر چک را انجام دهید

بانک مرکزی باردیگر با تاکید بر بخشنامه قبلی خود خطاب به تمامی بانک‌ها اعلام کرد؛ صادرکننده چک می‌تواند در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری خود با واریز مابه‌التفاوت مبلغ، نسبت به رفع سو اثر آن اقدام کند.

وظایف بانک مرکزی شامل تنظیم نرخ‌های بهره و کنترل تورم در اقتصاد کشور می‌شود. همچنین، بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها و نظام مالی، مدیریت رزروهای ارزی، و تسهیل تراکنش‌های پولی و تسویه معاملات مالی بین بانک‌ها و دولت است. این نهاد اهمیت بسیاری در حفظ استحکام و پایداری اقتصاد ملی دارد.

بانک مرکزی باردیگر با تاکید بر بخشنامه قبلی خود خطاب به تمامی بانک‌ها اعلام کرد؛ صادرکننده چک می‌تواند در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری خود با واریز مابه‌التفاوت مبلغ، نسبت به رفع سو اثر آن اقدام کند.

About Author