با مردم بودن چقدر برای آقایان سخت است!

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

از ایراداهای اساسی و مهمی که استان ما و بخصوص تبریز در طول همه این سال ها و پررنگ تر در سه سال اخیر با آن مواجه بوده و نقدهای تندی در همین ارتباط در فضای رسانه ای استان مطرح شده بحث اندازه، کیفیت مدیرانی است که در این خطه بر کرسی ریاست تکیه زده اند. یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی در حوزه های مختلف از همین رهزن است و ما داشته ایم مدیر کلی که بعد از انتصاب آدرس اداره کل را نمی دانسته و از دیگران پرسیده است. در این اوضاع نه چندان مطلوب سطح مدیریتی در تبریز، دو چهره و جایگاه مهم روایتی دیگر از مدیریت را ارائه و تصویری از خود و آن جایگاه نشان داده اند که بعد از حوادث تلخ اخیر و شهادت این چهره بزرگوار و نازنین، یافتن جانشین برای این دو کرسی کاری بس دشوار خواهد بود و از سویی هم آسان. سخت است از آن روی که این دو جایگاه یعنی امام جمعه تبریز بودن و استاندار آذربایجان شرقی بودن جلوس بر کرسی کسانی است که به جهت عملکردشان محبوب قلوب و سطح این دو جایگاه را به شدت ارتقاء داده اند. از این رو هر فردی که در این پست و جایگاه قرار بگیرد خود بخود تحت الشعاع این محبوبیت و عظمت قرار خواهد گرفت و در فضای سنگینی مجبور به فعالیت خواهد بود. آسان از آن جهت که می توان با ریشه یابی دلایل محبوبیت و عظمت این دو چهره در همان راستا قدم برداشت و نه تنها موجب تنزل جایگاه ها نبود بلکه در بهبود آن نیز سهیم شد. آل هاشم و رحمتی گزینه های مدیریتی استان که رمز موفقیت و محبوبیت شان مردمی بودن بود، تلاش بی وقفه و پرهیز از رفتارهایی که صادره از ناحیه غرور آن پست و جایگاه است. به همین راحتی و با هر کسی و مسئولی که این روزها صحبت می کنی معتقد است که این جایگاه را سخت بتوان پر کرد، ولی واقعا چرا؟ آیا مردمی بودن و با مردم بودن اینقدر برای آقایان سخت است؟

بی تردید شعور اجتماعی و سیاسی مردم ما به اندازه ای هست که بتوانند فرق بین سره و ناسره را تشخیص دهند و متوجهند که مسئولان خودی هستند یا نخودی! کمی احترام با چاشنی محبت و مردمداری و تلاش روز افزون برای حل مشکلات حتی اگر این تلاش ها نتیجه لازم را هم نداشته باشد، همان فرمول موفقیت است و محبوبیتی حاصل نمی شود مگر از ناحیه رفتارهای خود انسان.
قرائت خطبه هایی سراسر امید و احترام در کنار مطالبه گری و رک گویی از تریبونی که خاصیت و کارکرد اصلیش همان کارکردی است که شهید آل هاشم در پیش گرفته بود توانست از این شهید چهره ای کاریزماتیک درست کند که در نهایت شاهد آن مراسم تشییع باشکوه باشیم. از این رو ادامه چنین رویکردهایی می تواند سبب ادامه این پیوند معنوی با حاکمیت و دولت باشد و در سویی دیگر روی کارآمدن استانداری که در همان کلاس کاری فعالیت کند می تواند امیدهای مردم را برای بهبود شرایط زنده نگه دارد، باور کنید مسئول این مردم بودن کار چندان سختی نیست، اگر فعل خواستن را درست صرف کنید.

About Author