رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

بخش خدمات جایگاه ویژه ای در ایجاد اشتغال آذربایجان شرقی دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: بخش خدمات جایگاه ویژه ای در ایجاد اشتغال آذربایجان شرقی دارد و باید به این بخش توجه شود. به گزارش ساقی آذربایجان، داود بهبودی در جمع خبرنگاران در تبریز به مناسبت هفته آمار و برنامه ریزی گفت: این دوره عصر اطلاعات و داده است و سازمان […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: بخش خدمات جایگاه ویژه ای در ایجاد اشتغال آذربایجان شرقی دارد و باید به این بخش توجه شود.
به گزارش ساقی آذربایجان، داود بهبودی در جمع خبرنگاران در تبریز به مناسبت هفته آمار و برنامه ریزی گفت: این دوره عصر اطلاعات و داده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به لحاظ ماموریتش، راهبری و مدیریت توسعه کشور را برعهده دارد.
وی با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی و راهبری توسعه نیازمند بهره‌گیری از آمار و اطلاعات است، گفت: توسعه نیازمند بهره گیری از آمار و اطلاعات است، در این خصوص مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقش ویژه ای دارند.
بهبودی با بیان اینکه هر برنامه ریزی در هر سطحی نیازمند داده‌های قابل اتکا و دقیق و مورد اعتماد است، ادامه داد: باید در دسترسی به اطلاعات و آمار مشکلی وجود نداشته باشد.

میزان تحقق اهداف با برنامه‌ها شکاف
قابل توجهی دارد
وی در پاسخ به این سوال که چقدر در رسیدن به اهداف میان مدت و بلند مدت در کشور موفق عمل شده گفت: میزان تحقق اهداف با برنامه‌ها شکاف قابل توجهی دارد و باید آسیب شناسی جدی در این زمینه انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تغییرات در مأموریت‌های سازمان باید تدریجی، سیستماتیک و رو به تعالی باشد، گفت: کشور در شاخص‌های صادراتی، تولیدی، اقتصادی و رفاهی وضعیت مطلوبی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه سهم آذربایجان‌شرقی در اقتصاد صنعتی، بیش از ۵ درصد است اما سهم اقتصادی استان در حوزه کشاورزی پایین‌تر است، گفت: اشتغال در دنیا از بخش خدمات انجام می‌شود و ضروری است به این بخش برای ایجاد اشتغال توجه ویژه ای داشته باشیم. باید به سمت شکوفایی بخش خدمات در استان پیش برویم.

ضرورت اصلاح رویه‌های کشاورزی در استان
بهبودی به تعادل بخشی در استان نیز تاکید کرد و افزود: باید به سمت تمرکز صنایع به سمت شرق استان پیش برویم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی به ضرورت اصلاح رویه‌های کشاورزی در استان تاکید کرد و گفت: با بحران آب در استان رو به رو هستیم و برای توسعه کشاورزی باید به سمت اصلاح رویه‌های موجود و تکیه بر کشاورزی نوین و خارج شدن از کشاورزی سنتی پیش رویم.