بدشانسیم که اولین بازی مان مقابل ایران است

عماد خانکان درخصوص شرایط تیم ملی سوریه اظهار داشت: به نظرم پس از استعفای نبیل معلول که فقط حرف می زدو عمل نمی کرد، این نزار محروس بود که فوتبال سوریه را از سقوط نجات داد.
معلول درگیری های زیادی با ستاره های فوتبال سوریهداشت که همین موضوع میان او و فدراسیون اختلاف ایجاد کرد و باعث فراموشی استراتژی فوتبال سوریه برای مرحله بعد شد.وی با تمجیداز سرمربی تیم ملی سوریه بیان کرد: مطمئن هستم اگر محروس در وضعیت یک سال و نیمپیش معلول بود، اکنون دو تیم ملی و شرایطیمتفاوت داشتیم.
شیوع کرونا بر همه تیم هاتأثیرگذار بود و مردم سوریه باید بدانند نتایج دیدارهای آینده در غیبت اقدام و برنامه ریزی مناسب رقم می خورد.
این مربی سوریه بااشاره به دیدار شاگردان محروس با تیم ملی ایران تصریح کرد: از بدشانسی ماست که دراولین بازی، باید با تیم بسیار قدرتمند ایرانبازی کنیم که بازیکنانی عالی در اختیار دارد.تماشاگران هم بازیکن شماره یک این تیم به شمار می روند. کسب تساوی از این مسابقه سوریه کار بزرگی است و با توجه به تفاوت ظرفیت ها و تجربه، شکست امری طبیعی ومنطقی خواهد بود.
با این حال ما باید به این تیم خوش بین باشیم.خانکان شرایط سوری ها رادشوار دانست و گفت: بی نهایت به تیم و کادرفنی اعتماد داریم، اما از مصدومیت بازیکنان رنج می بریم. تیم ملی سوریه به خوبی آماده نشده وما باید از بازیکنان و محروس به صورت معنوی حمایت کنیم.تیم های ملی ایران و سوریه درمرحله پایانی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر،روز ۱۱ شهریور به مصاف هم خواهند رفت.

About Author