بد اخلاقی در عزل یک مدیر!

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود در یک فضاسازی گسترده رسانه ای ، به دلیل آنچه که ” شستن خودروی رییس توسط امدادگر” منتشرگردید رییس شعبه هلال احمر تبریز از سمت خود عزل می شود. طبق اطلاع واصله شستشوی ماشین اداری رییس در اوایل مهرماه و طبق تمایل همکار رییس شعبه انجام شده اما برخی جوانان جویای نام که گویا بدنبال قهرمان سازی از خود بوسیله تخریب دیگران هستند ، پس از گذشت ۴ ماه از موضوع به زعم خویش بهانه خوبی پیدا کرده و با فراهم کردن مقدمات عزل رییس شعبه تبریز بمنظور جایگزین کردن گزینه مورد نظرخود ، فضای رسانه ای گسترده علیه او ایجاد می کنند که با هیچ قاعده و معیار اخلاقی و شرعی و عرفی در حفظ آبروی مسلمان ، که فقط لقلقه برخی افراد تازه به دوران رسیده است و در عمل، هیچ ابایی از بی آبرو کردن و بی حیثیت کردن افراد ندارند همخوانی ندارد که جا دارد رییس جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی که از خانواده محترم ایثارگران هستند شخصا با ورود به این موضوع و بررسی دقیق آن ، ضمن پیگیری و برخورد با بی اخلاقان ، مانع از به حاشیه رانده شدن این مجموعه خدمتگزار و امدادرسان شده و حیثیت اجتماعی همکاران خود را ارج نهاده و از بی انگیزه شدن نیروهای مجرب و زحمتکش جمعیت هلال احمرآذربایجان شرقی در برابر عده ای نوجوان و جوان خام و تازه به دوران رسیده جلوگیری نمایند.

About Author