برای تامین آب شرب اصفهان در پاییز نگرانیم

سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان گفت: به طور قطع با کاهش دمای هوا، کسری آب شرب اصفهان بزرگ خود به خود برطرف می شود، اما اگر بارندگی نداشته باشیم و به ظرفیت سد زاینده رود اضافه نشود چه بسا در تامین آب شرب اصفهانی ها در پاییز نیز به مشکل برخواهیم خورد.
به گزارش ساقی آذربایجان مهرداد خورسندی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت تامین آب شرب در اصفهان، اظهار کرد: تامین آب شرب اصفهان پایدار شده و تنها در برخی مناطق تماس ها مربوط به افت فشار آب است و قطعی آب به دلیل خرابی و یا شکستگی لوله بوده که در مدت یکی دو ساعت مشکل برطرف شده است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط تامین آب در استان عادی است، گفت: هر چند آبرسانی سیار در برخی از مناطق اصفهان بزرگ همچون روستاهای مهردشت و … انجام می شود، اما طی ۱۰ روز گذشته در شهر اصفهان آبرسانی سیار نداشته ایم.
سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان درباره پیش بینی پاییز بسیار کم بارش برای اصفهان و ذخیره ۲۰ درصدی سد زاینده رود و نگرانی بابت تامین آب شرب اصفهان، اظهار کرد: هر ساله بعد از فصل گرما، پیش بینی می شد که تامین آب شرب در فصل پاییز بهتر شود، اگرچه با خروج کولرها از مدار، مصرف آب کاهش پیدا خواهد کرد، اما در حال حاضر اینکه پاییز بارندگی شود که ذخیره سد زاینده رود بهبود یابد در تامین آب شرب اصفهان بسیار اهمیت دارد.
وی تاکید کرد: حتی اگر سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ هم وارد مدار شود، اما پشت سد زاینده رود آب نباشد، در اصل این سامانه راهگشای حل مشکل کم آبی اصفهان نخواهد بود.
خورسندی با اشاره به اینکه بار اصلی تامین و انتقال آب شرب اصفهان بزرگ بر دوش سامانه اول اصفهان بزرگ است، افزود: سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به عنوان فاز کمکی برای تامین ۴۳۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب در ساعات اوج مصرف است.
وی گفت: به طور قطع با کاهش دمای هوا، کسری آب شرب اصفهان بزرگ خود به خود برطرف می شود، اما اگر بارندگی نداشته باشیم و به ظرفیت سد زاینده رود اضافه نشود چه بسا در تامین آب شرب اصفهانی ها در پاییز نیز به مشکل برخواهیم خورد و حتی سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ نیز نمی تواند آبی را منتقل کند.
سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان تاکید کرد: اصفهانی ها همچنان باید صرفه جویی و مدیریت مصرف آب را ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه موضوع تغییر اقلیم بسیار جدی است، گفت: طی ۵۲ سال گذشته در سال ۹۸ پربارش ترین سال آبی و از سوی دیگر سال ۹۹ کم بارش ترین سال آبی را تجربه کردیم و به نوعی طی دو سال پشت سر هم رکورددار پربارش و کم بارش ترین سال های آبی بودیم که این نشان از تغییر اقلیم است.

About Author