برای مردم مهم نیست چه کسی رئیس مجلس باشد

در ستون کیهان و خوانندگان نوشته شده است که مردم به این که چه کسی رئیس مجلس شود اهمیتی نمی‌دهند.

این روزنامه نوشت: ترکیب هیئت رئیسه آینده مجلس و یا کمیسیون‌های تخصصی آن، ممکن است برای منتخبین دوره جدید دارای جذابیت و اهمیت باشد، اما توجه داشته باشیم برای مردم فاقد اهمیت و جذابیت است.

کیهان افزود: فلذا ایجاد فضای تنش و تخریب [بر سر تعیین رئیس مجلس]، علاوه‌بر آن که مجلس را از انجام وظایف و رسالت خود باز می‌دارد، برای دشمنان بیرونی و شبکه همکار داخلی دشمن، فرصت سازی می‌کند.

این روزنامه همچنین نوشت: شکل گیری مجلس دوازدهم بخش میانه‌رو اصلاحات در کنار سایر جریانات همسو مانند کارگزاران، اعتدالیون، مستقلین و.. با حدود ۴۵ کرسی به عنوان اقلیتی قابل قبول وارد مجلس دوره جدید شده‌اند. از این عده که مورد غضب و انگ‌زنی تندرو‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته‌اند انتظار می‌رود بنیانگذار ساختار، هویت، گفتمان و نام جدیدی، برای مدیریت و راهبری سلائق موکلان خود، همسو با نظام و قانون اساسی باشند.

About Author