برخورد با متخلفان صنوف مختلف در آذربایجان شرقی تشدید شده است

به گزارش ساقی آذربایجان، محمد آل یاسین، روز شنبه در شورای اداری و مراسم بهره برداری از اداره تعزیرات حکومتی کلیبر با اشاره به بخشی از وظایف تعزیرات حکومتی، افزود: در نیمه نخست امسال اصناف متخلف در حوزه کالا و خدمات استان به پرداخت بیش از ۲۰ هزار و ۷۸۷ میلیارد ریال، متخلفان در حوزه قاچاق کالا و ارز حدود ۲ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال و در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز حدود ۱۵ میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال جریمه شدند.

وی با بیان اینکه برخورد قانونی با متخلفان در حوزه های مختلف ادامه دارد، اظهار داشت: با وجود محدودیت منابع مالی با توجه به شرایط جغرافیایی و گردشگری بودن کلیبر، وجود اداره تعزیرات مستقل در این شهرستان ضروری بود.

آل یاسین، ادامه داد: این اداره با مساعدت معاون وزیر دادگستری و پیگیری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و همکاری و مساعدت فرمانداری این شهرستان راه اندازی شده و امید است با راه اندازی آن سهولت در دسترسی و رسیدگی سریع به پرونده ها با همکاری دستگاه های ذیربط اتفاق بیفتد.

فرماندار کلیبر نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه به پرونده ها و شکایات مردمی این شهرستان در اهر رسیدگی می شد و به لحاظ بعد مسافت مردم در مضیقه بودند، راه اندازی این اداره در این شهرستان موجبات بهره مندی شهروندان می شود.

میرحسین بهادری، افزود: امید است بخش های اطراف کلیبر نیز بتوانند از مزایای این اداره بهره مند شوند.

در این جلسه محمدرستم خانلو، به عنوان رییس اداره تعزیرات حکومتی کلبیر معرفی شد.

About Author