برخی پروژه های عمرانی و اجتماعی کرج نیازمند بازخوانی است

عضو شورا و رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج معتقد است که باید برخی طرح های بزرگ عمرانی و اجتماعی این کلانشهر مورد بازخوانی قرار گیرد.
به گزارش ساقی آذربایجانمحمد اسدیان در نشست خبری که در ایرنا مرکز البرز برگزار شد به موضوعات مختلف کلانشهر کرج از ترافیک گرفته تا پروژه ناتمام قطار شهری، بافت های فرسوده شهری و ساماندهی کارتن خواب ها پرداخت و گفت:  در بحث کاهش ترافیک کرج رفتارشناسی و جمعیت شناسی مناسبی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به ترسیم ۲ بزرگراه شمالی و جنوبی طی سال های گذشته در اطراف کلانشهر کرج بیان داشت: ابتدا می بایست بزرگراه جنوبی در اولویت احداث قرار می گرفت چرا که طبق مطالعه علمی این بزرگراه ۳۳ درصد ترافیک کرج را کاهش می داد.
اسدیان  افزود: برای ساخت بزرگراه شمالی کرج در ابتدای پروژه رفتار شناسی و جمعیت شناسی درستی انجام نشد که طبق تحقیقات علمی با تکمیل این پروژه ۱۱ درصد ترافیک شهر کرج کم می شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان داشت که هرچند بزرگراه شمالی در کاهش بخشی از ترافیک شهر موثر است اما به تنهایی گره از ترافیک مرکز استان البرز باز نخواهد کرد.
وی در خصوص وضعیت بزرگراه شمالی کرج بیان داشت: در نشست های متعدد با استاندار البرز مقرر شد این پروژه در مدت هشت ماه باید تکمیل شود.
«بزرگراه شمالی کرج به طول ۱۷/۵ کیلومتر عملیات اجرایی آن از تیرماه سال ۱۳۹۵ در امتداد آزاد راه شهید همت آغاز شده که تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.»
«این بزرگراه با گذر از شمال کرج در واقع آزاد راه شهید همت در شرق این کلانشهر را به آزاد راه کرج – قزوین در غرب کرج متصل می کند.»
«همچنین بزرگراه جنوبی کرج که عملیات اجرایی آن از اواخر دهه ۸۰ آغاز شده هنوز پیشرفت فیزیکی چشمگیری نداشته و این بزرگراه  در واقع آزاد راه شهید همت را به شهرستان فردیس، شهرهای ماهدشت و کمالشهر کرج و شهرستان ساوجبلاغ استان البرز متصل می کند.»
طبق برنامه ریزی انجام شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و شهرداری ها، قرار است این پروژه به عنوان یک اولویت در البرز دنبال شود.