برداشت سالانه ۱۲ هزارتن لیموترش از باغات کهگیلویه و بویراحمد

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران لیلا عطاءزاده در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: سطح زیر کشت لیمو ترش شهرستان گچساران ۱۵۰۰ هکتار می باشد که از این میزان ۸۰۰ قابل برداشت است.
به گزارش ساقی آذربایجان مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران لیلا عطاءزاده اظهارکرد: بطور متوسط از هر هکتار لیموترش ۱۵ تن تولید و برداشت می شود.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران خاطرنشان کرد: سالانه ۱۲ هزارتن لیمو از باغات لیموترش شهرستان گچساران برداشت می‌شود.
عطاءزاده تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت باغات لیموترش شهرستان را منطقه امامزاده جعفر به خود اختصاص داده است.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران لیلا عطاءزاده ادامه داد: برداشت لیمو ترش در شهرستان گچساران از نیمه دوم مردادماه شروع و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران عنوان کرد: بیشتر این ارقام لیمو در سطح شهرستان گچساران را لیمویی شیشه ای تشکیل می‌دهد.
عطاءزاده تاکید کرد: بازار مصرف لیموترش شهرستان گچساران، خود شهرستان و استان کهگیلویه و بویراحمد و استان‌های خوزستان و اصفهان و صادرات به کشور عراق است.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران لیلا عطاءزاده اظهارکرد: پرداخت نشدن تسهیلات بانکی جهت اصلاح و احیا باغات، خشکسالی، نبود صنایع تبدیلی و بیماری شانکر باکتریایی از جمله مشکلات باغداران شهرستان گچساران هستند.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران بیان کرد: بدلیل مشکلات آب و خشکسالی های پی درپی توصیه می‌کنیم که به جای افزایش سطح زیرکشت از باغات موجود مراقبت شود.

About Author