برق دادیم ، روستاییان برگشتند !

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

*********************

شنیده می شود مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات این شرکت برای برق رسانی به روستاهای استان گفته اکنون هیچ روستای بالای ۱۰ خانواری در استان وجود ندارد که بدون برق باشد. فرج نیاافزوده در ۲۰ ماه کار دولت سیزدهم برای حدود ۲۰ روستای برق رسانی شده و به دنبال این اقدام، مهاجرت معکوس روستاییان به این روستاها آغاز شده است.

About Author