برق ۲۸۵ اداره و بانک پرمصرف در تبریز قطع شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: طی بازدیدهای انجام شده به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف برای ۲۸۵ مورد اداره و بانک اخطار صادر شده و برق ۱۳۸ مشترک قطع شده است.

عباس حسامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص اقدامات شاخص شرکت در دوره گذر از پیک تابستان ۱۴۰۲ اظهار کرد: در راستای برنامه‌های پاسخگویی بار وضعیت مشترکین صنعتی  و کشاورزی به صورت روزانه پایش و برنامه‌ریزی‌های لازم در این راستا انجام شده است.

وی با بیان اینکه به منظور نظارت و پایش روزانه مصرف ادارات، اکیپ‌های بازرسی مصرف تشکیل و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است، گفت: ۳۶۱ بانک و اداره دارای کنتور هوشمند هستند و طی بازه زمانی ۱۵ خرداد تا به امروز ۸۶۱ مورد بازدید انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز افزود: طی بازدیدهای انجام شده به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف برای ۲۸۵ مورد اداره و بانک اخطار صادر شده و برق ۱۳۸ مشترک قطع شده است.

سید ابراهیم فکاری، مدیر دفتر مدیریت مصرف تاکید کرد: در دوره پیک بار تابستان سال‌جاری متوسط میزان کاهش بار مشترکان اداری تحت پوشش شرکت در ساعت پیک به میزان ۸ مگاوات بوده است.

وی افزود: یکی دیگر از دیگر اقدامات دارای اهمیت در خصوص مدیریت مصرف به‌کارگیری مولدهای اضطراری در ساعات اوج مصرف و تنظیم دمای دستگاه‌های سرمایشی بر روی دمای آسایش بوده که در این خصوص مکاتبات لازم با مراکز تجاری و ادارات انجام شده است.

About Author