برپایی غرفه‌های صنایع دستی زنجان در جشنواره ملی فرهنگ اقوام لرستان

vمعاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان زنجان از حضور صنعتگران رشته‌های چاقوسازی و مسگری در پنجمین جشنواره ملی فرهنگ اقوام در لرستان خبر داد. خدایی فرد گفت: در کنار پنجمین جشنواره ملی فرهنگ اقوام که در مجموعه فرهنگی – تاریخی فلک‌الأفلاک خرم‌آباد نمایشگاه صنایع‌دستی نیز برپاشد که دو غرفه در رشته‌های چاقوسازی و مسگری به […]

vمعاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان زنجان از حضور صنعتگران رشته‌های چاقوسازی و مسگری در پنجمین جشنواره ملی فرهنگ اقوام در لرستان خبر داد.
خدایی فرد گفت: در کنار پنجمین جشنواره ملی فرهنگ اقوام که در مجموعه فرهنگی – تاریخی فلک‌الأفلاک خرم‌آباد نمایشگاه صنایع‌دستی نیز برپاشد که دو غرفه در رشته‌های چاقوسازی و مسگری به استان زنجان اختصاص‌یافت.
او می‌گوید: تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی منجر به رونق اقتصادی سازندگان آن‌ها شده و چرخه اقتصادی را برای آنان می‌چرخاند و برگزاری نمایشگاه‌ها بهترین گزینه برای معرفی آداب و سنن نهفته در هر منطقه‌ای است.
معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان زنجان گفت: معرفی هر چه بیشتر محصولات صنایع‌دستی و آشنایی بدون واسطه مخاطبان با رشته‌های مختلف صنایع‌دستی با شرکت در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و جشنواره‌ها برای تبلیغ صنایع‌دستی ممکن خواهد بود.
پنجمین جشنواره ملی فرهنگ اقوام از ۱۸ الی ۲۲ اردیبهشت سال جاری در مجموعه فرهنگی – تاریخی قلعه فلک‌الأفلاک برگزار شد.