برگزاری دوره آموزش مهارتی به بیش از ۱۰ هزار نفر در زنجان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: ۱۰ هزار و ۷۵۴ نفر – دوره آموزش مهارتی طی ۶ ماهه اول سال جاری در بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح استان زنجان برای متقاضیان ارائه شده است.
به گزارش ساقی آذربایجان، محمدرضا انصاری با اشاره به عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان در ۶ ماهه اول سال جاری اظهار داشت: دانشجویان و دانش‌آموزان، سربازان وظیفه، روستاییان و عشایر، آسیب‌دیدگان اجتماعی، زندانیان و سایر متقاضیان مهارت‌اموزی، گروه‌های هدف آموزشگاه‌های دولتی هستند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان، با اشاره به ارائه آموزش‌های مهارتی در بخش دولتی در ۶ ماهه اول امسال خاطرنشان کرد: در مدت مذکور ۷ هزار و ۸۶۳ نفر- دوره در قالب یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۷۸ نفر- ساعت آموزش در بخش دولتی ارائه شده و ۴۳ درصد آموزش‌ها محقق شده است.
انصاری در خصوص ارائه آموزش‌های مهارتی در بخش غیردولتی گفت: ۲ هزار و ۸۹۱ نفر- دوره در قالب ۴۱۴ هزار و ۱۰۰ نفر- ساعت آموزش در ۶ ماهه اول سال جاری در بخش غیردولتی ارائه شده و در این بخش نیز ۴۷ درصد برنامه‌های آموزشی محقق شده است.
وی، گفت: در مجموع ۱۰ هزار و ۷۵۴ نفر – دوره آموزش مهارتی طی ۶ ماهه اول سال جاری در بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح استان زنجان برای متقاضیان ارائه شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان انصاری با اشاره به فعالیت ۱۸۰ آموزشگاه غیردولتی در سطح استان خاطرنشان کرد: ۱۲۶ مورد از آموزشگاه‌ها زنانه، ۱۶ مورد مردانه و ۳۸ مورد نیز به صورت زنانه و مردانه فعالیت می‌کنند.
وی افزود: در ۶ ماهه اول سال جاری ۶ هزار و ۳۳۷ نفر در آزمون‌های مهارتی شرکت کرده که ۵ هزار و ۳۲۲ نفر در واقع ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان در این آزمون‌ها پذیرفته شده‌اند.

About Author