برگزاری رزمایش آب و برق منطقه یک کشور در البرز

نخستین رزمایش بزرگ آموزشی- تمرینی صنعت آب و برق منطقه مرکزی شمال کشور با مشارکت شرکت های صنعت آب و برق البرز و حضور ۱۷ گروه عملیاتی از استان های تهران ، مازندران ، همدان ، قزوین، قم و مرکزی چهارم آبان ماه سال جاری در کرج برگزار می شود.
به گزارش ساقی آذربایجان داود نجفیان رییس ستاد اضطرار صنعت آب و برق استان البرز با اعلام این خبر اظهار داشت: از آنجا که استان البرز با حدود سه میلیون نفر جمعیت همواره در معرض تهدیدهای طبیعی بوده و در صورت وقوع زلزله در تهران استان ها قزوین ، مازندران و البرز نیز به طور قطع دچار عوارض زلزله می شوند، بنابراین لزوم آمادگی بیشتر در دستگاه های خدمات رسان حیاتی مانند آب و برق برای مقابله با زلزله ضروری خواهد بود.
وی افزود: به همین دلیل مقدمات برگزاری رزمایشی در سطح کشوری فراهم شده تا موجب افزایش توانمندی برای مقابله هوشمندانه در برابر زلزله باشد .
داود نجفیان رییس ستاد اضطرار صنعت آب و برق استان البرز به اهداف برگزاری این رزمایش اشاره کرد و گفت:بررسی میزان اثربخشی و کارایی برنامه های آمادگی و مقابله،ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای صنعت آب و برق،تمرین هماهنگی بین سایر سازمانها و مردم،تمرین خدمت رسانی به مراکز اسکان اضطراری،ایجاد مهارت و اعتماد به نفس در همکاران و شناسایی نقاط ضعف و قوت،مبادله دانش وتجارب بین اعضای شرکت کننده در رزمایش،برآوردکیفی و کمی تجهیزات و امکانات و امثال آن از مهم ترین اهداف مورد نظر اجرای رزمایش است.

About Author