بزرگ‌ترین شکست را پیروزی عظیم می‌دانند!

محمود احمدی‌نژاد، در پیام ویدئویی تازه خود مشخصاً از فردی نام نبرده اما گفته است که «آدم تأسف می‌خورد، اول به حال کشور و بعد به حال خودش، به حال آن فردی که می‌گوید این انتخابات یک پیروزی عظیم بود.» احمدی‌نژاد در ویدئوی تازه خود برخی مسوولان را متهم کرد که «مردم را کنار گذاشته‌اند و توجیهات می‌آورند.» او در مورد کم‌رونقی این انتخابات نیز گفت توجیه افرادی که می‌گویند این انتخابات یک پیروزی عظیم بود! این است که «دشمنان بسیج شده بودند که انتخابات بیاید روی ۳۰ درصد، ما بردیم روی ۴۰ و خرده‌ای درصد، پس ما پیروزیم!»
رئیس‌ جمهور پیشین ایران این رویکرد را «خنده‌دار» دانست و افزود: «مردم را گذاشته‌اید کنار و این بزرگ‌ترین شکست است. در متنِ شکست داری حرکت می‌کنی. کدام پیروزی؟»

About Author