بسیج ظرفیت‌ها برای افزایش درآمد شهرداری کرج

سرپرست شهرداری کرج بر بسیج ظرفیت‌ها برای افزایش درآمد شهرداری و نظارت بر هزینه‌ها تأکید کرد.
به گزارش ساقی آذربایجان، مصطفی سعیدی سیرائی صبح سه‌شنبه شانزدهم شهریورماه در جلسه کمیته درآمدی شهرداری کرج که با حضور مدیران عامل سازمان‌های تابعه و معاونان شهرداری برگزار شد، گفت: ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان مهم‌ترین موضوعی است که مدیران سازمان‌ها باید به آن توجه داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت بسیج همه ظرفیت‌ها برای افزایش درآمد شهرداری، افزود: استمرار جلسات کارشناسی و حصول نتیجه و ارائه عملکرد مثبت از سوی مدیران شهری پیگیری شود. سرپرست شهرداری کرج با تأکید بر نظارت صحیح بر نحوه هزینه کرد منابع مالی و اعتبارات شهرداری، گفت: ظرفیت‌های در سازمان‌های شهرداری وجود دارد که می‌تواند در بحث درآمدزایی کمک شایانی کند.
سعیدی سیرائی با اشاره به نقش خلاق بودن سیستم مدیریت شهری در ایجاد درآمد پایدار، افزود: مدیران خلاق در ایجاد درآمدهای خلاقانه موردحمایت قرار خواهند گرفت.
وی به اصلاح اساسنامه سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری کرج و سازمان‌های وابسته در دستور کار قرار خواهد گرفت و با اخذ نظرات حوزه‌های تخصصی پس از طی مراحل قانونی به وزارت کشور ارسال خواهد شد.
سرپرست شهرداری کرج در بخش دیگری به دفن پسماند دیگر شهرها در مرکز دفن حلقه دره، گفت: هزینه دفن پسماند باید به شهرداری کرج پرداخت شود از محل این پرداخت‌ها می‌توان اقداماتی خوبی انجام داد.

About Author