بلاتکلیفی در فرهنگی‌ترین سازمان شهرداری تبریز

به گزارش ساقی آذربایجان،با بالا گرفتن اختلاف شورانشینان و شهردار سابق نهایتا پس از استیضاح ۱۹ اسفند سال گذشته اعضای شورا به یعقوب هوشیار رای دادند تا وی بر کرسی شهرداری تبریز نشیند.

هوشیار بدو ورود به کارزار انتخاب شهردار تبریز مدعی برنامه‌ها و اهداف بزرگ فرهنگی و هنری خود برای کلانشهر تبریز بود که در زمان ارائه برنامه بیان می‌کرد آبادانی شهر فرهنگ‌پرور و هنرخیز تبریز باید در سطح وسیع صورت گیرد و برخی مسائل دیگر خصوص فرهنگ را اعلام کرده بود.

اما اکنون ۱۱۱ روز از کلیدداری یعقوب هوشیار می‌گذرد و وی هنوز نتوانسته تکلیف مسئول سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی روشن کند و این سازمان همچنان با سرپرست اداره می‌شود که برنامه‌های فرهنگی شهر را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.

در این میان گزارش های رسیده نشان می‌دهد سرپرست فعلی و شهردار هم تعاملی با مجموعه‌هایی که کار فرهنگی انجام می‌دهند؛ مانند هیئات و مساجد ندارند و با توجه به اینکه این سازمان با سرپرست اداره می‌شود تمامی نامه‌ها و درخواست‌ها به این سازمان بین کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز و شهردار پاسکاری شده و در آخر دست رد بر سینه ارباب رجوع می‌زنند. موضوعی که به نظر می‌رسد شهردار تبریز باید تاملی در آن داشته باشد و به فکر حل آن باشد.

About Author