به داد بیماران سرطانی تبریز برسید !

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود بدنبال وجود مشکلات متعدد برای بیماران سرطانی در تبریز از جهت استفاده از دستگاه رادیوتراپی که بدلیل کمبود دستگاه و فرسودگی دستگاههای موجود با نوبت دهی های چند ماهه مواجه هستند ، مسئولان امر همچنان در حال تفکر و برنامه ریزی برای حل این معضل چند ساله در استان آذربایجان شرقی می باشند! اخیرا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفته : با تمهیدات صورت گرفته طی روزهای آینده یکی از دستگاه های رادیوتراپی که عمری بیش از ۱۷ سال داشت از چرخه خدمت خارج می شود و مقرر شده دستگاه جدیدی خریداری و در مرکز درمانی شهید مدنی نصب شود!
وی همچنین از رایزنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تامین اجتماعی آذربایجان شرقی برای خرید دستگاه رادیوتراپی خبر داده و گفته: طی هماهنگی های صورت گرفته، این مجموعه نیز به موضوع ورود کرده و دانشگاه علوم پزشکی هم در کنار آنهاست تا به نتیجه مطلوبی در این خصوص دست یابیم!
وی با اشاره به برنامه ریزی های بلندمدت دانشگاه علوم پزشکی برای رفع مشکلات بیماران نیازمند خدمات رادیوتراپی، یادآور شده: با تکمیل نصب دستگاه های جدید در استان به خصوص با راه اندازی بیمارستان جامع سرطان، نیاز بیماران به خدمات فوق رفع خواهد شد!
با تامل در این اظهارات ،کافی است به عمق نگرانی مردم و بیماران سرطانی و خانواده های آنان از یک سو و ضعف شدید مدیریت در نظام بهداشت و درمان کشور پی ببریم !

About Author