به قیمت دارو رحم کنید!

چندی پیش رئیس جمهور در مقابل دوربین تاکید کرد که بنا نیست دارو گران شود. با این حال مشاهدات از افزایش شدید بهای دارو در داروخانه‌ها حکایت دارد.

دولت اما ادعا دارد این فاصله قیمتی را قرار است به وسیله بیمه‌ها جبران کند، حال آنکه بسیاری از قشر آسیب پذیر جامعه بیمه مناسبی برای مواجهه با این گرانی ندارند.