به مردم رحم کنید!

ناصر رفیعی، سخنران مذهبی به وضعیت گرانی در کشور انتقاد کرد و گفت: چرا برای گران کردن مسابقه گذاشتید؟ شما در مناظرات ریاست جمهوری به گرانی ارز و کالا اعتراض داشتید چرا خودتان همان مشکلات را تکرار کردید؟

وی افزود: چرا در جامعه ما گاهی بی رحمی صورت می‌گیرد؟ چرا به همدیگر رحم نمی‌کنیم؟ دولت و وزارت خانه‌ها باید به مردم رحم کنند. همه با همدیگر در گران کردن مسابقه گذاشتند! وضعیت مردم را ببینید، به همدیگر رحم کنید.

رفیعی گفت: ما برای وضعیت تمامی مسئولین و دولتمردان دعا می‌کنیم، ولی یک نگاهی به وضعیت بازار و مردم هم بیاندازید.

About Author