به هوشیار تذکر کتبی خواهم داد

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تبریز با تاکید بر لزوم ایمنی کارگران در فضاهای پرخطر گفت: شهرداری اول باید ایمنی کارگران را فراهم کند تا آنها نیز در معابر و خیابان های سطح شهر انجام وظیفه کنند.

احد صادقی در واکنش به تداوم فوت کارگران شهرداری حین کار اظهار داشت: در جلسات اخیر شورای شهر هربار موضوع ایمنی پاکبانان تذکر داده می شد ولی شهرداری تبریز به تکالیف خود در مورد این قشر عمل نمی کند.

وی افزود: شهرداری تبریز باید در محل های پرخطر از جاروب مکانیزه استفاده کند اما همانطور که گفتم شهرداری به تکالیف خودش در این خصوص عمل نمی کند.

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تبریز با تاکید بر لزوم ایمنی کارگران در فضاهای پرخطر گفت: شهرداری اول باید ایمنی کارگران را فراهم کند تا آنها نیز در معابر و خیابان های سطح شهر انجام وظیفه کنند.

فوت پاکبان بر اثر بی اعتنایی مدیریت شهری

وی بیان داشت: اصلی ترین دلیلی که شهرداری به تکالیف خود عمل نمی کند این است که اولویت های شهرداری تغییر یافته است، در حالی که اصلی ترین وظیفه شهرداری تنظیف است و پایه تنظیف با حضور کارگر شکل می گیرد فلذا باید رفاه، احیای حق و حقوق و فراهم کردن ایمنی فضای کار کارگران در اولویت قرار گیرد.

صادقی با اشاره به جابجایی اولویت ها در شهرداری، ادامه داد: شهرداری اگر اعتقاد به این داشته باشد که نباید هیچ کارگری به محل کار خود برود مگر اینکه ایمنی او فراهم شود، امروز شاهد فوت تلخ پاکبانان نبودیم.

به هوشیار تذکر کتبی خواهم داد

وی تاکید کرد: باید با مدیرانی که به بحث ایمنی کارگران بی توجه هستند بطور جدی برخورد شود تا درس عبرتی برای بقیه مدیران باشد‌. هفته قبل در جلسه شورای شهر تبریز مطرح کردم اگر به موضوع ایمنی کارگران توجه نشود تذکر کتبی به شهردار می دهم بنا هم دارم این تذکر کتبی را به شهردار تقدیم کنم.

خرابی جاروب های مکانیزه و شانه خالی کردن پیمانکار

عضو هیات رئیسه شورای شهر تبریز در پاسخ به این سوال که چرا در معابر خطرناک از جاروب مکانیزه استفاده نمی شود، گفت: جاروب های مکانیزه شهرداری تبریز بدلیل عدم توجه به تعمیر و نگهداری در خرابی به سر می برد، پیمانکار و بخش خصوصی باید جاروب مکانیزه را تهیه کند اما بخش خصوصی به وظایف خود عمل نمی کند و شهرداری نیز نظارت های لازم را ندارد.

About Author