بودجه میلیاردی وزارت نفت به آذربایجان‌شرقی کجا هزینه می‌شود؟

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، مجموع اعتبار پیشنهادی از محل مسؤولیت‌‌های اجتماعی شرکت نفت به استان از بابت مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور را ۴۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، حیدر فتح‌زاده در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: اعتبار پیشنهادی از محل مسؤولیت‌های اجتماعی شرکت نفت از بابت مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان در سال ۱۴۰۲ به فصل ورزش و تفریحات استان ۱۳.۵ میلیارد تومان است.

وی، مبلغ پیشنهادی مسؤولیت‌های اجتماعی به حوزه‌های فرهنگ و هنر و کتابخانه‌های عمومی استان را نیز هر کدام ۵۰ میلیارد تومان و حوزه علوم پزشکی را نیز ۲۲.۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، تصریح کرد: به فصل آموزش استان نیز رقم ۳۰۰ میلیارد تومان از محل مسؤولیت‌های اجتماعی شرکت نفت لحاظ شده است که از همین محل، رقم ۷۰ میلیارد تومان به حوزه آموزش و پرورش شهرستان چاراویماق در نظر گرفته شده است.

فتح‌زاده افزود: شرکت ملی نفت در نظر دارد این رقم ۳۰۰ میلیارد تومان فصل آموزش برای پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، صرفا در مناطق روستایی و محروم اختصاص دهد.

این مسؤول مجموع اعتبار پیشنهادی از محل مسؤولیت‌های اجتماعی شرکت نفت به استان آذربایجان‌شرقی در دور دوم سفر ریاست جمهوری را ۴۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

About Author