بوی ماه مهر، تبریزرا قفل تر کرد!

اختصاصی ساقی آذربایجان/ به قلم: وحید خدادادی

یکی از دغدغه های اصلی شهروندان در آغاز فصل پاییز و همزمان با شروع مدارس و دانشگاه ها کابوس ترافیک در تبریز است. چالشی که همه ساله با آغاز سال تحصیلی جدید آغاز می شود و خصوصا در هفته های اولیه به شکل کلافه کننده ای تردد در شهر را مختل می نماید. همه ساله این مشکل وجود دارد و بوی ماه مهر همیشه با بوی بنزین، گازوئیل و دود خودروها و خیابان هایی که تردد در آن لاک پشتی می شود، عجین است.
در طول همه این سال ها روند توسعه اجتماعی و انسانی شهر هیچ گاه با امکانات و توسعه ساختاری و فیزیکی همراه نبوده و لذا تبریز بخصوص در سال های اخیر به وضعی دچار شده که پا جای تهران می گذارد.
امروز وجود دو کلینیک شیخ الرئیس و بهاران در ساعت ویزیت بیماران، عملا خیابان آزادی محدوده چهارراه مارالان تا گلباد را چنان قفل می کند که خیل کثیری از تاکسی های مسیر نصف راه – آبرسان عملا در این تایم مسافری را به مقصد آبرسان سوار نمی کنند.
وجود مدارس مشهور و بنام در مرکز شهر نیز از همین قاعده پیروی می کند. کافی است یک آمار اجمالی از تعداد مدارس دخترانه و پسرانه در همه مقاطع تحصیلی به جهت موقعیت جغرافیایی قرار گرفته اش بگیرید تا متوجه شوید حین بازگشایی مدارس و در تایم آغاز و پایان کلاس های درسی چه بلبشویی بر شهر حاکم است. به این مدارس کلاس های زبان را هم بیافزایید که بدون ملاحظات ترافیکی و پارکینگ جانمایی شده اند تا نور علی نور شود. بهرحال در یک سیر تاریخی نادرست تا چند سال آینده عملا تبریز نه یک شهر قابل تردد که در یک نمای ماهواره ای به پارکینگ بزرگی تبدیل خواهد شد!
کافی است عزیزی از عزیزان متولی امر حین پایان کلاس های زبان مثلا به میدان جهاد مراجعه کند و لشکری از والدین را ببیند که با پارک های دوبله، سوبله، چوبله ترافیک از ورودی روگذر میدان جهاد تا چهارراه لاله ایجاد می کنند. هیچ کس هم نیست که به این دوستان زبان آموز تذکر دهد که از اماکنی استفاده کنند که پارکینگ دارد و یا اقلا از اجرای این کلاس ها در مناطق پرتردد شهر پرهیز کنند. به هر روی ماییم این غرولندهای الکی از بابت ترافیک و صدایی که بی تردید به جایی نمی رسد و به گواه تاریخ آش همین آش است و کاسه همان کاسه و در این بین تنها توصیه ما برای آرامش روان شهروندان استفاده از عرقیجاتی نظیر گل گاو زبان و چای بابونه است

About Author