بیز دئمه روغ !

آقای مدیرکل وعده دادند پس از اخذ مجوزهای لازم آمار خودکشی، قتل، کودک آزاری، همسر آزاری و … در استان را بدهند . البته بعدا !

کسانی که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می کنند در پایان مقطع تحصیلی پایان نامه ای در باب یک موضوع خاص که قبل تر با هماهنگی استاد و دانشجو انتخاب شده، ارائه می دهند و این ارائه عموما در قالب یک فایل پاورپوینت انجام می گیرد و حضار هم توضیحات دانشجو را استماع می کنند و در نهایت تیمی متشکل از اساتید این رشته در رابطه با مطالب ایراد شده اگر نکته مبهم یا سوالی باشد می پرسند و دانشجو هم موظف به دادن پاسخ های دقیق و روشن است.
چند روز پیش به دعوت روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی برای شرکت در نشست خبری آقای مدیر کل در جلسه ای حضور یافتیم که ذکر جزئیات آن برای اطلاع عموم و شاید یافتن چرایی اتفاقات رخ داده درآن خالی از لطف نخواهد بود. از فضای محدود و کم نور محل نشست خبری و خبرنگارانی که سرپا ماندند و عمدتا اهالی رسانه به این مدل رفتارها عادت دارند، اگر بگذریم، مطالب ایراد شده توسط آقای مدیر کل در قالب فایل پاورپوینت و به سان پایانامه ای بود که خبرنگاران صرفا مستمع آن بودند و در پایان نیز سوالات مطرح شده عمدتا با واژه ” بیزدئمه روخ !” بی پاسخ ماند.
آمار خودکشی، قتل، کودک آزاری، همسر آزاری و … که همگی با همین واژه ” بیزدئمه روخ !” پاسخ داده شد و جنابشان هم وعده دادند تا در صورت اخذ مجوزهای لازم ! در نشست دیگری این آمارها را اعلام کنند. حتی بعضا مطالبی هم که بار روانی و امنیتی ندارد هم به جهت آن که جایی در پاورپوینت این بزرگوارنداشتند، به بعدها موکول شد وبرآورد ما این بود که نفس تشکیل این جلسه صرفا بولد کردن محدودیت فیزیکی مجموعه اداره کل پزشکی قانونی استان و استمداد از مدیریت استان برای حل این مشکل بود و مطالب دیگری هم که ارائه شد تنها برای آن بود که تابلوکاری نشود.
با توجه به موقعیت مکانی این اداره کل تقریبا یک نیم روز فعالیت کاری خبرنگاران حاضر تلف شد و دوستان می توانستند همین خواسته را در قالب یک خبر به رسانه ها ارسال کنند و نیازی هم به تشکیل این نشست و دادن کیک دو قلو(البته نه برای همه) نبود. ایراد برگزاری این مدل نشست ها بیشتر متوجه مجموعه روابط عمومی ادارات است که بایستی پروتکل های لازم برای برگزاری چنین جلساتی را به آقایان مدیر کل گوشزد نمایند و بله قربان گوی اوامر عالیجنابان نباشند. حتی اگر این جلسه را یک جلسه دفاع از پایان نامه دکترا هم بدانیم بازآقای مدیر کل نمره قبولی نگرفت و نیازمند ارائه مجدد و با توضیحات مکفی می باشد.

گزارش از : وحید خدادادی

 

About Author