بیش از ۳ هزار واحد صنعتی در استان یزد مشغول به کارند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: تاکنون بالغ بر ۳ هزار پروانه بهره‌برداری در گروه‌های مختلف صنعتی در استان یزد صادر شده است.
به گزارش ساقی آذربایجان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان یزد از ابتدا تا پایان مرداد ماه، در شش گروه صنعتی ۳ هزار و ۶۹ پروانه بهره‌برداری صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد محمدرضا علمدار یزدی عنوان کرد: ۷۸۹ مورد از این پروانه‌ها مربوط به صنایع شیمیایی و سلولوزی، ۸۴۴ مورد مربوط به صنایع معدنی، ۴۹۱ مورد مربوط به صنایع نساجی و پوشاک، ۶۰۲ مورد مربوط به صنایع فلزی و برق، ۳۰۸ مورد مربوط به صنایع غذایی و دارویی و ۳۵ مورد مربوط به تولید انرژی بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد محمدرضا علمدار یزدی ادامه داد: سرمایه ثابت پروانه های صادر شده، ۱۹۷,۴۱۳,۶۹۰ میلیون ریال است که این واحدها برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده اند.
وی بیشترین میزان اشتغالزایی این واحدها را مربوط به صنایع معدنی دانست و گفت: این صنایع ۲۷.۵ درصد اشتغال استان را تخقق بخشیده اند.

About Author