بی سوادان درکانون توجه مسئولان آذربایجان غربی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی گفته شناسایی کامل بی‌سوادها و تخصیص بسته های تشویقی برای سواد آموزان در استان ضروری است و با تهیه آمار بی سوادان و پالایش آنان برنامه ریزی در این زمینه تسهیل می‌شود. بر اساس آمار، تعداد بی سوادان آذربایجان غربی در گروه سنی تعریف شده ۱۰ تا ۴۹ سال ۹۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود و ۹۴ درصد از این گروه سنی در استان باسواد هستند.

About Author