تأمین اجتماعی هرمزگان هزینه‌های خدمات بستری ناشی از درمان کرونا را پرداخت می‌کند

مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان گفت: جهت حمایت از بیمه شدگان تأمین اجتماعی، این سازمان تمامی هزینه‌های خدمات بستری و بستری موقت ناشی از درمان کرونا را در مراکز دولتی و دانشگاهی پرداخت می کند.
به گزارش ساقی آذربایجان مدیر درمان و تامین اجتماعی هرمزگان دکتر مریم امیری در گفت و گو با ایسنا، درباره طرح‌های کاهش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان سازمان در بستری اظهار کرد: در سال جاری طرح کاهش هزینه‌های درمان در بخش بستری توسط سازمان مصوب و به استان ابلاغ شد که بر اساس آن هر کجا سازمان تامین اجتماعی بیمارستان ملکی ندارد، تمامی خدمات درمانی در تعهد بیمه شدگان در بیمارستان‌های دولتی توسط سازمان پرداخت خواهد شد و بیمه شدگان همان فرانشیز ۱۰ درصدی را هم دیگر نمی‌پردازند.
مدیر درمان و تامین اجتماعی هرمزگان دکتر مریم امیری افزود: در شهرستانهایی که مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد نیز سازمان به منظور حمایت و دسترسی بهتر مستمری بگیران هزینه تمامی خدمات بستری در تعهد بیمه شدگان بالای ۶۵ سال در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی توسط سازمان پرداخت می شود و آنان نیز از پرداخت ۱۰درصد فرانشیز به این مراکز معاف هستند.
مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان دکتر مریم امیری از طرح حماتی سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدگان مبتلا به ویروس کرونا خبر داد و عنوان کرد: طبق نامه‌ی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با توجه به شیوع روز افزون ابتلا به ویروس کرونا و درگیری اکثر بیمه شدگان با مباحث درمان جهت حمایت از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تمامی هزینه های خدمات بستری و بستری موقت ناشی از درمان کرونا را در مراکز دولتی و دانشگاهی پرداخت می کند.
مدیر درمان و تامین اجتماعی هرمزگان دکتر مریم امیری اضافه کرد: در حال حاضر بخش بستری موقت کووید در بیمارستان خلیج فارس با ۹ تخت در حال ارائه خدمت است و روزانه قریب به ۱۰۰ نفر با مراجعه به این بخش داروهای تخصصی کرونا دریافت می کنند.

About Author