تامین زمین بیش از ۳۲۰۰ متقاضی طرح اقدام ملی سنندج

معاون مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی کردستان گفت: تامین زمین برای تمامی متقاضیان طرح اقدام ملی شهرسنندج که مرحله اول واریز وجه را تکمیل نموده اند انجام شد.
به گزارش ساقی آذربایجانمصطفی رضایی اظهار کرد: برای کلیه متقاضیانی که درسامانه طرح اقدام ملی ثبت نام کرده و واریز وجه نمودند درگام اول تامین اراضی که در تعهد ما بود را انجام دادیم که بالغ بر ۳۲۰۰ متقاضی می‌شود.
وی ادامه داد: تعدادی از این پروژه ها هم اکنون به مرحله اجرا رسیده است که پروژه ۱۴۰ واحدی در سایت مسکن مهر بهاران و پروژه ۲۰۰واحدی رسالت که توسط بنیاد مسکن در حال انجام است و به تازگی پروانه آن صادر شده است را شامل می‌شود.
رضایی افزود: در مرحله بعد توانستیم موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را برای سه پهنه بزرگ مقیاس در شهر سنندج که با توجه به موقعیت توپوگرافیک و تپه ای شهر بسیار در مضیقه بودیم را اخذ کنیم . معاون مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی کردستان اضافه کرد: این سه پروژه بزرگ مقیاس شامل جانمایی ۸۰۰ واحد در شهرک زاگرس، ۱۲۰۰ واحد در شهرک ورمقانی و ۱۵۰۰ واحد در شهرک اسلام اباد سنندج میباشند که عملیات طراحی نقشه و مشخصات اجرایی آن توسط مشاوران ذیصلاح در حال انجام است و پیمانکاران آن از سازندگان توانمند استان انتخاب شده اند و در آستانه عقد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی هستیم.

About Author