تبدیل سالانه یک میلیون هکتار از اراضی کشور به بیابان

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تولید سالانه یک میلیون هکتار اراضی بیابانی درکشور خبر داد و گفت: ۹۰ میلیون هکتار عرصه نیازمند عملیات آبخیزداری است.
عباسعلی نوبخت در نشست خبری خود به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های اعتباری سالانه حدود ۳۰۰ هزار هکتار مدیریت می‌شود و میزان تولید بیابان کمی بیش از ۳ برابر فعالیت‌های ما برای مقابله با بیابان‌زایی است.
وی ادامه داد: اگر رسانه‌ها برای حفظ منابع طبیعی قلم نزنند بخش قابل توجه کار ما جهت حفظ و حراست ناقص می‌ماند؛ بنابراین اگر بخواهیم منابع طبیعی پویا داشته باشیم باید به نقدها توجه ویژه داشته باشیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: سازمان باید به سمت بهره‌برداری مناسب از پوشش گیاهی گام بردارد و این مهم میسر نیست مگر اینکه جامع نگری میان طبیعت و حلقه‌های اکوسیستم ایجاد شود.
به گفته نوبخت، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هر سال در اسفندماه فعالیت‌های خوبی انجام می‌دهد.
وی گفت: برای سازمان یک برنامه ۵ سال تعریف شده و برنامه راهبردی سازمان را با استفاده از ظرفیت‌های بیرونی طراحی کردیم که هنوز رونمایی نشده و برای افق ۲۰۵۰ هم برنامه‌هایی داریم تا طرح‌های سازمان در مسیر خاصی قرار بگیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در این برنامه در افق ۲۰۵۰ از ظرفیت دانشگاه‌ها و صاحبنظران استفاده خواهد شد و مبنای کار این است که تمام فعالیت سازمان بر اساس حوزه آبخیز کشور باشد تا با کمک جوامع محلی بتوانیم اجرای موفقی داشته باشیم.
نوبخت اضافه کرد: همچنین تهیه نظام‌نامه مردمی‌سازی منابع طبیعی در سازمان طراحی شده است.
رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه از ۱۶۵ میلیون هکتار عرصه حدود ۱۲۵ میلیون هکتار در قلمرو فرسایش آبی قرار دارد، تصریح کرد: از یک سو خساراتی به‌واسطه سیل‌ها اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر ۳۳ میلیون هکتار در قلمرو فرسایش بادی قرار دارد.
وی گفت: این مهم مطالعاتش توسط سازمان انجام شده و از این ۳۹ میلیون هکتار حدود ۲۰ میلیون هکتار فعالیت آبخیزداری انجام شده و برای ۱۹ میلیون هکتار باقیمانده اعتبارات در نظر گرفته‌ایم تا در ۳ سال آینده اجرایی شود.

۹۰ میلیون هکتار عرصه نیازمند عملیات آبخیزداری

نوبخت تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها بدون فعال کردن بخش مدیریت آبخیز امکانپذیر نیست، البته مدیریت جامع وجود داشته اما سرعتش کم بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: سه حوزه به صورت پایلوت در نظر گرفته‌ایم، دریاچه ارومیه، اترک و گرگان را در ردیف بودجه آورده‌ایم که اجرایی می‌شود و همچنین پروژه توانمندسازی جوامع محلی را داریم.
نوبخت با اشاره به اینکه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت بخش کوچکی از مباحث مدیریت جامع حوزه آبخیز است، افزود: در گذشته در معاونت‌های مختلف سازمان جامع‌نگری نبود تا بر مبنای برنامه در حوزه آبخیز فعالیت داشته باشند. فعالیت‌هایی که به اعتبار نیاز داشت به اهداف اصلی مانند فرسایش خاک نمی‌رسید.

جزییات طرح کاشت یک میلیارد درخت

وی با اشاره به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: در این طرح این‌گونه نیست که فقط در نقاطی خاص درخت کاشته شود؛ بلکه در تمامی اراضی کشور است و این طرح سند پشتیبانی دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: وقتی دستور این طرح صادر شد در کشورهای اطراف ایران همچنین فعالیتی آغاز شده بود و پاکستان تا پایان ۲۰۲۲ قرار بود کاشتش را انجام دهد. عربستان و افغانستان چنین طرحی را در دست اقدام دارند.
نوبخت اضافه کرد: عرصه‌هایی که این درختان کاشته می‌شوند در بخش‌های مختلف است و ما حدود ۱۷ میلیون هکتار سطح پوشش درخت و درختچه‌ای در کشور داریم.
وی بیان کرد: عرصه‌های جنگلی از نظر کیفیت در سیر نزولی است، جنگل‌های شمال کشور درختان حدود ۶۹ بیماری دارند و ۱ میلیون ۴۹۰ هزار هکتار از عرصه‌های زاگرس تحت تاثیر خشک شدن است.
رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: قرار است، پویایی پوشش درختی را با برنامه پیش ببریم.
نوبخت گفت: حدود ۳۰۰ میلیون اصله نهال برای زراعت چوب نیاز است و البته عدد ۵۰۰ میلیون اصله نهال هم اعلام شده است.
وی تاکید کرد: دغدغه ما این است که این آمار غیرواقعی نباشد، دلیل انتخاب درخت این است که تاکید کنیم نباید درخت‌ها رها شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهاردلشت: هرچه تولید شده اطلاعات دقیقش در اختیار مردم گذاشته می‌شود، حدود ۱۲۶ نهالستان جنگلی داریم و حدود ۴۴ نهالستان بیابانی داریم و این طرح در هر دو اجرایی می‌شود.
نوبخت گفت: مقرر شده، کار تولید نهال از سوی مردم نظارت شود.

About Author