تبدیل کوچه‌پس‌کوچه‌های تبریز به مخروبه!

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه اجرای این الزامات بدون ایجاد انگیزه و ارائه مشوق‌های لازم برای صاحبان املاک موجود در این بافت‌ها به مخروبه شدن بافت‌های تاریخی منجر می‌شود، گفت: این اقدامات موجب شده تا کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرها به‌ویژه تبریز به‌نوعی به مخروبه تبدیل شود.

جبار علی ذاکری  امروز در نشست مشترک استادان دانشگاه هنر اسلامی با شهرداران شهرهای آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه در طراحی شهری باید به موضوع هویت‌بخشی متناسب با اقلیم شهرها توجه شود، اظهار کرد: براین‌اساس باید طرح‌هایی برای شهرها مشخص شده و طرح‌های توسعه شهری مبنا قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه دانشگاه هنر اسلامی تبریز از جمله دانشگاه‌هایی است که برای یک هدف مشخص شکل‌گرفته است، گفت: این دانشگاه متمایز با سایر دانشگاه‌هاست و می‌تواند دراین‌خصوص نقش مهمی ایفا کند.

ذاکری، با بیان اینکه از ظرفیت این دانشگاه باید برای اجرای طرح‌های توسعه شهری در شهرهای استان استفاده شود، افزود: در طرح جامع و تفصیلی شهرها موضوعات مرتبط با شهرسازی لحاظ می‌شود؛ ولی مباحث مربوط به طراحی شهری مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه الزاماتی برای حفظ بافت‌های تاریخی شهرها تدوین شده است، گفت: این الزامات نباید به مخروبه شدن این بافت‌ها منجر شود.

ذاکری افزود: بر اساس الزامات حفظ و احیای بافت‌های تاریخی، محدودیت‌هایی برای توسعه شهری ایجاد شده ولی انگیزه‌ای برای صاحبان املاک موجود در این بافت‌ها برای حفظ و احیای املاک ایجاد نشده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این الزامات بدون ایجاد انگیزه و ارائه مشوق‌های لازم برای صاحبان املاک موجود در این بافت‌ها به مخروبه شدن بافت‌های تاریخی منجر می‌شود، اظهار کرد: این اقدامات موجب شده تا کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرها به‌ویژه تبریز به‌نوعی به مخروبه تبدیل شود.

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفت: دانشگاه باید ارائه‌کننده راهکارهای علمی و فنی و بسته‌های تشویقی برای احیای بافت‌های تاریخی باشد و مشاهده نماهای رومی غیربومی در بافت‌های تاریخی نمایانگر وجود مشکل در قوانین، طراحی و اجرای طرح‌ها در این بافت‌هاست.

ذاکری، ادامه داد: تبدیل کوچه‌های چهارمتری به هشت‌متری در بافت‌های تاریخی از طرفی موجب احیا و از طرفی تخریب بافت تاریخی می‌شود و برای این موارد باید الگوهایی از سوی دانشگاه ارائه شود.

About Author