تبدیل ۱۳۰۰ کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار در اردبیل

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: عملیات اجرای هزار و ۳۰۰ کیلومتر پروژه جایگزینی کابل خود نگهدار با سیم مسی در اردبیل انجام شده است. به گزارش ساقی آذربایجان، حسین قدیمی ، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: اولویت اول در اجرای این پروژه مسیرهایی می باشد که احتمال وقوع […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: عملیات اجرای هزار و ۳۰۰ کیلومتر پروژه جایگزینی کابل خود نگهدار با سیم مسی در اردبیل انجام شده است.
به گزارش ساقی آذربایجان، حسین قدیمی ، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: اولویت اول در اجرای این پروژه مسیرهایی می باشد که احتمال وقوع سرقت سیم در این مناطق زیاد بوده یا در این مسیرها سرقت سیم اتفاق افتاده است.
او گفت: دومین اولویت مسیرهایی است که دارای ضعف برق هستند که با تعویض سیم در این مناطق هم ضعف برق از بین رفته و هم شاهد کاهش تلفات شبکه در این مناطق می شویم.
قدیمی گفت: مجموع این پروژه هزار و ۳۰۰ کیلومتر است که برای اجرای این پروژه عظیم هزینه ای بالغ بر حدود ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
وی گفت: از هزارو ۳۰۰ کیلومتر طرح تعویض کابل خود نگهدار به تفکیک شهرستان اردبیل ۳۰۰ کیلومتر ، امور یک برق اردبیل ۸۰ کیلومتر، امور دو برق اردبیل ۱۲۰ کیلومتر، امور سه برق اردبیل ۱۰۰ کیلومتر، سرعین ۱۵ کیلومتر، نیر ۴۲ کیلومتر، نمین ۱۴ کیلومتر، پارس آباد و اصلاندوز ۲۹۰ کیلومتر، مشگین شهر ۱۲۴ کیلومتر، خلخال ۱۷۵ کیلومتر، کوثر ۵۰ کیلومتر، گرمی ۱۲۰ کیلومتر و بیله سوار ۱۷۰ کیلومتر می باشد.
به گفته مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل شروع این پروژه از شهرستان مشگین شهر بوده که تا کنون حدود ۵۰ کیلومتر پیشرفت داشته و در حال حاضر ادامه دارد و همچنین پیمانکار شهرهای پارس آباد و اصلاندوز و بیله سوار نیز مشخص شده اند و در حال اجرای پروژه هستند و مابقی شهرها نیز در قالب ۵ مناقصه در مرحله تعیین پیمانکار می باشند.
قدیمی گفت: با پایان عملیات اجرای این پروژه ی بزرگ، قسمت عمده ای از مشکل سرقت سیم های برق که یکی از نارضایتی های اصلی مشترکین و چالش اساسی این شرکت محسوب می شود برطرف خواهد شد.
وی گفت: با توجه به این که در نقاطی از استان در تابستان با ضعف برق مواجه هستیم با تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار به دلیل افزایش سطح مقطع، قسمت عمده ای از ضعف برق حل خواهد شد و همچنین این افزایش مقطع همزمان موجب کاهش تلفات شبکه نیز می شود که این امر کیفیت برق را افزایش خواهد داد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: ناپایداری هایی که در شبکه سطح فشار ضعیف بخصوص در مواقع بحرانی مانند بارش برف و طوفان به وجود می آید و اتفاقات را با مشکل مواجه می کرد نیز با پایان پروژه و افزایش سطح پایداری شبکه از بین خواهد رفت و در مجموع موجب افزایش رضایتمندی هم استانی های عزیز خواهد شد.
قدیمی گفت: به موازات این پروژه از محل احیای شبکه های مسروقه طرح تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار از ابتدای سال تا به امروز حدود۱۵۰ کیلومتر در کل استان اجرا شده است .