تبريز چهارمين شهر بحراني از نظر تصادفات فوتي

رئيس پليس راهور استان آذربایجان‌شرقی از افزايش ۲۵ درصدي تصادفات فوتي شهر تبريز خبر داده و گفت: در بحث رتبه بندي تعداد تصادفات فوتي کشور، متاسفانه شهر اولين ها(تبريز) به عنوان چهارمين شهر بحراني کشور از نظر تصادفات فوتي مطرح شد.

فريدون قنبر زاده امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه ۲۳ درصد از راننده هاي مقصر متوفي فاقد گواهينامه بوده که اکثراً به دليل واژگوني خودرو، ناشي از عدم مهارت و سرعت غير مجاز، و در اثر محبت بي جاي والدين از طريق واگذاري خودرو به فرزندان فاقد گواهينامه، جان خودرا از دست مي دهند.وي خاطر نشان کرد: پليس نمي تواند فرد به فرد رانندگان و خودرو ها را کنترل نمايد لذا خانواده ها از فرزندان خود مراقبت بيشتري داشته و از در اختيار قرار دادن خودرو به افراد فاقد گواهينامه که معمولاً فرزندان خود مي باشندخودداري نمايند. قنبرزاده تصريح کرد: والدين با محبت و لطف بي جا به فرزندان خود، خودرو را در اختيار فرزندان فاقد گواهينامه گزارده و صدمات جبران ناپذيري را برپيکره خانواده خود و ديگران وارد مي نمايند. رئيس پليس راهور استان از شهروندان درخواست کرد: رانندگي در عين لذت بخش بودن در صورتي که فاقد مهارت باشد، مي تواند لذت رانندگي را به کام راننده و ساير کاربران راه تلخ ننمایند.

About Author