به گزارش ساقی آذربایجان، وزارت بهداشت آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور را اعلام کرد و طبق آن، رنگ قرمز مجددا از نقشه کشور حذف شده است.

بنابر آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای کشور و طبق اعلام وزارت بهداشت، بیش از ۹۰ درصد شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی قرار گرفته‌اند و افزایش سه برابری تعداد شهرهای با وضعیت آبی را شاهد هستیم.

بر اساس این گزارش، تنها شهرهای هوراند و عجب شیر در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند.

شهرهای بستان آباد، تبریز، خداآفرین و هشترود در وضعیت آبی قرار گرفته اند.

بقیه شهرهای آذربایجان شرقی نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

About Author