تبریز به کمتر از آل هاشم رضایت نخواهد داد

اختصاصی ساقی آذربایجان/ به قلم: مسعود برزگر جلالی

مردی از جنس عاطفه و مهربانی آمد و رفت.اما زود رفت.خیلی زود و باورنکردنی.رفتنش داغی بر دلها گذاشت که هیچگاه کهنه نخواهد شد.داغی بر دل همه ملت ایران و بخصوص مردم آذربایجان.دست تقدیراو را از ما گرفت اما قرار است جای ایشان بعنوان امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در استان خالی نماند.
آل هاشم با روش و منش خود جایگاه روحانیت را در میان مردم به میزان چشمگیری ارتقاء داد و صفوف نماز جمعه درتبریز فشرده تر شد . حتی کسانی که به هر دلیل در نماز جمعه شرکت نمی کردند به او اقتدا کردند و صمیمانه پشت او ایستادند. نوجوان و جوان و مرد و زن و اصلاح طلب و اصولگرا و … همه او را قبول می کردند چون او خود را فراتر از همه جناح ها و جریان های سیاسی نشان داد و تلاش کرد تا پدر باشد برای این مردم تا امام جمعه خالی . بنشیند و به درد دل مردم گوش دهد نه فقط روز جمعه بلکه همه ایام هفته . روز جمعه مردم به حرفهای او گوش می کردند و بقیه ایام هفته این آل هاشم بود که به حرف مردم گوش می سپرد.با مردم بود و با مردم زیست و ابوذروار، تنها در میان درختان بهشتی ارسباران به لقاء الله پیوست.
امروز آل هاشم به شهادت رسیده است اما سیره و روش زندگی و سلوک اجتماعی این سید شریف در جامعه آذربایجان نهادینه شده است . دیگر مردم آذربایجان و تبریز، تصور دیگری از جایگاه نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر دارند که اگر این تصور در روش و منش فرد جایگزین ایشان بروز و ظهور عینی و عملی و صادقانه نداشته باشد قطعا این جریان سیال مردمی و این سرمایه ارزشمند اجتماعی به افول خواهد رفت و فقط یاد و خاطره ای از آل هاشم در دل ها حک خواهد شد .
آل هاشم سبک و سیاق مدیریت اسلامی را پس از سالهای سال در آذربایجان شرقی و تبریز به منصه بروز و ظهور رساند . او یاد داد که می توان مسئول رده بالا بود اما کنار مردم هم بود . او یاد داد که نرده ، نمی تواند مردم را در نماز جمعه طبقه بندی کند. او یاد داد که امام جمعه می تواند سوار تاکسی و مترو شود ، در صف خرید نان بایستد ، در خیابان رفت و آمد نماید ، در مجالس ترحیم همه کسانی که می شناسد شرکت کند ،در عروسی و عزای مردم شریک شود ، برای جوانان خطبه عقد بخواند، نماز جمعه را به صحنه ملاقات مردم و مسئولان برای حل مشکل آنان قرار دهد ، با لباس روحانی ، لباس رزم بپوشد ، همیشه تبسم بر لب داشته باشد ، مغرور و متکبر نباشد ، رحماء بینهم باشد ،دلها را تسخیر کند تا بدانجا که مردم او را فقط “آل هاشم “خطاب کنند و…
امروز روز بسیار سختی است. هم برای مردم و هم برای تصمیم گیرندگان. برای مردم بخاطر از دست دادن گوهری گرانبها و ارزشمند و تکرار نشدنی و برای تصمیم گیرندگان که اگر در انتخاب جایگزین ایشان اشتباه کنند و همه شرایط موجود تبریز و آذربایجان را لحاظ نکنند باز مردم و جامعه استان به دوره قبل از آل هاشم باز خواهند گشت و این سرمایه اجتماعی نظام که حاصل تلاشها و مجاهدت های این فرزند خلف آذربایجان بود به سستی بدل خواهد شد.
امروز مردم تبریز به کمتر از آل هاشم رضایت نخواهند داد و عنایتی نخواهند کرد . انتخاب فردی که بتواند تا حدود زیادی جای خالی آل هاشم را در میان مردم پر کند ضرورتی انکار ناپذیر و مهم است. تصمیم گیرندگان عزیز در این خصوص باید اهتمام ویژه به این امر داشته باشند و به دور از جبهه گیری های سیاسی و لابی گری های مرسوم برخی سیاسیون که در اینگونه موارد انجام می دهند با نگاه ویژه به وضعیت اجتماعی تبریز و آذربایجان شرقی فرد واجد شرایط که سه عنصر محبوبیت،مشروعیت و مقبولیت را یکجا داشته باشد به جای سید محبوب و شهید برگزینند

About Author