تبریز در زمینه رویکردهای فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد

مالک رحمتی امروز در دیدار شهردار و اعضای شورای شهر تبریز با وی اظهار کرد: مردم نیاز به اطلاع رسانی از طرح های اجرا شده توسط شهرداری دارند و باید توجه کنیم که دانستن حق مردم است.

 وی با اشاره به اینکه برای شهری به بزرگی تبریز و مردم بصیرش باید طرح هایی متناسب و در شان آن اجرا کرد، گفت: ساماندهی حاشیه نشینی به عنوان پدیده ای که شکل گیری آن سال ها به طول انجامیده است، نیاز به برنامه ریزی دقیق و حساب شده دارد.

طرف حساب مردم در مدیریت شهری، شهرداری است

 رحمتی اضافه کرد: طرف حساب مردم در مدیریت شهری، شهرداری می باشد، زیرا شهرداری در صف اول خدمات دهی است و ما نیز با قدرت و قوت و به شکل کاربردی از فعالیت ها و تلاش های این مجموعه  حمایت می کنیم.

 وی با تاکید بر اینکه شورا و شهرداری تبریز باید اولویت کاری برای خود تعریف کنند، بیان کرد: خدمات رسانی به مناطق کم برخوردار تبریز را در اولویت قرار دهید.

 رحمتی خطاب به حاضران در این دیدار افزود: بسته های سرمایه گذاری دقیقی را برای جذب سرمایه گذاران در حوزه مدیریت شهری تعریف کنید.

 وی یادآوری کرد: ما در حوزه مدیریت شهری، امکاناتی مانند کمیسیون ماده پنج و  کارگروه زیربنایی استان را برای تسهیل جذب سرمایه گذار در اختیار داریم.

 نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی اضافه کرد: اگر می خواهیم مشکل ناترازی آب تبریز را حل کنیم، با استفاده از تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب، نباید حتی یک‌ مترمکعب آب هم در این شهر هدر رود.

 وی ادامه داد: دبیرخانه شهر هوشمند را در استانداری تشکیل می دهیم، اما باید توجه کنیم که تحقق شهر هوشمند در تبریز، نیازمند بسترسازی برای رونق اقتصاد دیجیتال است.

 رحمتی گفت: در زمینه رویکردهای فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی تبریز، وضعیت مناسبی نداریم، اما آنچه را هم که می توانیم انجام دهیم، نباید غیرکارشناسی و شتابزده باشد و باید با استفاده از ظرفیت مراکز دانشگاهی و پژوهشی حرکت نرم در این حوزه حساس انجام داد.

About Author