تحصیل آقازاده‌ها در فرنگ

به گزارش ساقی آذربایجان،مسافرت فرزند معاون رئیسی به کانادا این روزها حسابی سروصدا کرده است. البته این مسافرت برای مردم اتفاق عجیبی نیست. چه بسیار مسئولانی در کشور که فرزندان‌شان در فرنگ درس می‌خوانند و در آرامش زندگی می‌کنند و بچه‌های مردم هزینه شعارهای آنها را می‌‎دهند!

این خبر وقتی حسابی سروصدا کرد که مادر یعنی انسیه خزعلی به صحنه آمد و از مسافرت پسرش دفاع کرد و توییت زد که:«سفر موقت کاری ایشان جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش‌بنیان است و در ماه‌های آینده به کشور باز می‌گردد.»

همانطور که در بالا گفته شد، رفتن آقازاده‌ها به خارج از کشور دیگر برای ما عادی شده است. درست مثل وعده‌هایی که می‌دهند و می‌دانم هیچ‌وقت رنگ واقعیت به خود نمی‌گیرد. مثل ماجرای حل مشکل بورس و به سامان شدن وضعیت اقتصاد کشور. کلا ما مردم اهل عادت هستیم اما آنچه کُفر ما را در می‌آورد، توجیه‌هایی است که پدران و مادران برای این مهاجرت می‌کنند.

About Author