تحمل بسیار پایین و بیقراری برخی مسئولان استان

سوزبیزدن، قولاق سیزدن

********

گفته می شود برخی مسئولان استان آذربایجان شرقی در قبال مطالب مطرح شده در رسانه های منطقه از خود عصبانیت و بیقراری نشان داده و با اظهارات قابل تامل و پیگیری های خاص خود ، درصدد محدود کردن دامنه فعالیت آنها هستند تاجایی که حتی کاریکاتورهای طنز رسانه ها که برای تلطیف فضای اجتماعی در چارچوب قانون و مقررات منتشر می شوند ،  باعث عصبی شدن و ابراز اظهاراتی از سوی آنان می شود که شنیدن این مطالب باعث تشدید ناامیدی از موفقیت این عده در انجام تکالیف قانونی خود وعدم توفیق در پاسخگویی به مردم و افکار عمومی می شودکه جای بسی تاسف است !

About Author