تحویل ۹۵ هزار متخصص به کشور توسط دانشگاه تبریز

رئیس دانشگاه تبریزگفت: دانشگاه تبریز قبل از انقلاب ۱۵ هزار و بعد از انقلاب بیش از ۸۰ هزار متخصص تحویل کشور داده است.

صفر نصراله‌زاده رئیس دانشگاه تبریز صبح امروز در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تعداد مراکز آموزش عالی و دانشجو در استان  اظهار کرد: در حال حاضر پنج دانشگاه دولتی در استان وجود دارد که برخی از آن‌ها از جمله مراغه و بناب مولود دانشگاه تبریز هستند و همچنین دانشگاه‌های شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند، پیام‌نور، فرهنگیان،  فنی و حرفه‌ای، جامع علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز هرکدام در جای خود موجب افتخار استان هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه تبریز قبل از انقلاب ۱۵ هزار و بعد از انقلاب بیش از ۸۰  هزار متخصص تحویل کشور داده است.

نصراله‌زاده ادامه داد: در حال حاضر ۲۱ هزار دانشجو در مقاطع مختلف در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. تعداد ۲۰ دانشکده با دو پردیس ارس و خودگردان تبریز و سه دانشکده‌ی مرند، میانه و اهر زیرمجموعه‌ی دانشگاه تبریز فعالیت می‌کنند. همچنین ۲ هزار و ۱۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل هستند که برنامه‌ی ما رساندن این تعداد به ۴ هزار دانشجو یعنی میزان حداقلی ۲۰ درصدی برای بین المللی شدن دانشگاه است.

فعالیت ۱۵۰ هزار دانشجو و ۴ هزار عضو هیات علمی در استان

وی تاکید کرد: در  حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار دانشجو و نزدیک‌ ۴ هزار عضو هیات علمی در استان در کنار انواع و اقسام امکانات کالبدی و آزمایشگاهی پتانسیل بسیار عظیمی از نیروهای انسانی و‌ امکانات است که می‌تواند بیش از وضعیت فعلی تاثیرگذار باشد.

رئیس دانشگاه تبریز در خاتمه خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی متنوع و رشته‌های موازی و دور شدن از ماموریت اصلی، سنگینی بدنه‌ی آموزش عالی و جذب بی‌رویه‌ی دانشجو و گسترش بیش از اندازه‌ی بدنه‌‌ی آموزش عالی در کنار محدودیت‌های بودجه و مکان و کاهش کیفیت آموزش عالی، از دلایلی است که آمایش آموزش عالی را در استان اجتناب ناپذیر کرده است.

About Author