تخریب ۶۴ ویلایی که برای فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی هستند

مدیر خبرگزاری قوه قضائیه از تخریب ویلاهای مربوط به فرزندان یک چهره اقتصادی خبر داد.

مهدی کشت‌دار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، چندین هکتار از زمین‌های جگلی جلگه‌ای در شهرستان نوشهر را تغییر کاربری داده لودند و در حال ساخت ۶۴ ویلا بودند که از امروز تخریب ویلاها شروع شده است. هر کدام از این ویلاها بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان پیش فروش شده بودند.

About Author