تداوم زندگی غیر مجاز اتباع خارجی در البرز

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود تعداد زیادی از اتباع غیر مجاز در استان البرز و کرج زندگی می کنند و در سالهای اخیر اقدام چندانی برای بازگرداندن این افراد به کشور خود صورت نگرفته است چرا که توانمندی این افراد در کارگری با دستمزد کمتر ، رغبت زیادی در میان ساخت و سازکنندگان و صاحبان ویلاها و … ایجاد کرده است. اخیرا مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز وعده داده اتباع خارجی غیر مجاز در این استان جمع آوری به کشور خود بازگشت داده خواهند شدوکارفرمایان و پیمانکارانی که اقدام به بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز داشته اند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. در استان البرز ۳۰ هزار تبعه دارای کارت آمایش سرزمین، ۳۰ هزار نفر دارای گذرنامه و ۱۱۰ هزار نفر در طرح سرشماری شناسایی شده اند.

About Author