تداوم قاچاق چوب از آذربایجان

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
*************
می گویند اخیرا محموله چوب قاچاق شامل ۱۰ تُن چوب از نوع بید جنگلی در مهاباد کشف و ضبط شده است.این محموله با هدف انتقال به سایر استان‌های شمالی کشور بارگیری شده بود که افراد دخیل در آن هم شناسایی و ضمن توقیف کامیون ۲ نفر هم دستگیر شده اند.
هرگونه جابجایی و حمل چوب در بین شهرها و جاده‌های بین شهری بدون مجوز رسمی از اداره منابع طبیعی جرم است و در صورت مشاهده موضوع پیگیری و با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.
سال گذشته در مجموع ۶۰ تُن چوب قاچاق در این منطقه در قالب ۳۲ پرونده توقیف و در این ارتباط هم ۲۰ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده روانه زندان شدند.
جنگل‌های مهاباد جزو جنگل‌های زاگرس شمالی است که در طول بیش از ۵۰ هزار سال گذشته تشکیل شده و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی، توانایی‌های اکوتوریستی و ارزش‌های زندگی، دارای اهمیت زیادی است.

About Author