تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی، گامی رو به جلو است

محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: سند مهندسی فرهنگی در سطح وزارتخانه‌ها، تعیین تکلیف شده است.

 وی با بیان اینکه تدوین برش استانی این سند یک ضرورت است، یادآور شد: امیدواریم با همکاری نهادهای فرهنگی و تمام دستگاه‌های مسوول، برش استانی سند مهندسی فرهنگی، برنامه‌ای رو به جلو در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی استان باشد.

پورمحمدی با اشاره به تدوین و اجرای سند تدبیر توسعه استان در بخش فرهنگی، گفت: برش استانی سند مهندسی فرهنگی در آذربایجان‌شرقی، گامی روبه جلو و نوآورانه است که با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین متذکر شد: شناخت ارزش‌ها و هنجارها، نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری برای اهداف خرد و کلان در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد.

About Author