تدوین سند آمایش سرزمینی در آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی گفت:طرح “ تدوین سند آمایش سرزمینی “ در دست اجرا است. به گزارش ساقی آذربایجان، محمد صادق معتمدیان گفت:در حال حاضر طرح “ تدوین سند آمایش سرزمینی “ در دست اجرا است که در قالب این طرح اولویت بخشی ها و توجه به مزیت های نسبی در هر استان مشخص و در […]

استاندار آذربایجان غربی گفت:طرح “ تدوین سند آمایش سرزمینی “ در دست اجرا است.
به گزارش ساقی آذربایجان، محمد صادق معتمدیان گفت:در حال حاضر طرح “ تدوین سند آمایش سرزمینی “ در دست اجرا است که در قالب این طرح اولویت بخشی ها و توجه به مزیت های نسبی در هر استان مشخص و در نهایت رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق خواهد شد.
معتمدیان می گوید: استان آذربایجان غربی یکی از قطب های کشاورزی است و باید در این بخش با هم افزایی و رفع موانع ، بتوانیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم.
استاندار آذربایجان غربی گفت:یکی از برنامه ها برای توسعه حمل و نقل استان ؛ خط ریلی ایجاد می شود.
به گفته معتمدیان ، در حال حاضر سه فرودگاه ماکو خوی و ارومیه فعال هستند که متاسفانه از خروجی مناسبی برخوردار نیستند.
مقام عالی این استان گفت:از لحاظ حمل و نقل و همسایگی با سه کشور آذربایجان غربی در موقعیت ممتاز منطقه ای قرار دارد ولی متاسفانه حمل و نقل کالاهای مهم مردم مشکلی اساسی بوده که باید اقدامات اساسی صورت گیرد.
او می گوید: سرمایه گذاران در این زمینه آماده هستند و در تامین امکانات ریلی هم مشکلی وجود ندارد.