تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری بهترین راه جذب سرمایه به اردبیل است

استاندار اردبیل تسهیل فرایند سرمایه گذاری و تأمین زیرساخت‌ها را بهترین راه جذب سرمایه و سرمایه گذار به استان اردبیل دانست.
به گزارش ساقی آذربایجان، استاندار اردبیل سید حامد عاملی با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان اردبیل اظهار کرد: برنامه‌های لازم برای این کار با همکاری مدیران استان تدوین و عملیاتی می‌شود.
وی بیان کرد: هشتمین سفر ریاست جمهوری به استان تسهیل کننده خوبی برای تسریع در روند اقدامات توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های زیرساختی استان بود که با همکاری وزارتخانه‌ها محقق می‌شود.
استاندار اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه اجرای جاده‌های نیمه تمام از جمله اولویت‌های استان است، با تدابیری که اندیشیده شد، ۵۲ کیلومتر تا دو ماه آینده به بزرگراه‌های استان افزوده می‌شود.
عاملی تصریح کرد: استان از نظر بزرگراه‌ها جز استان‌های کمتر توسعه یافته بوده، به طوری که متوسط بزرگراه در کشور ۲۴ درصد و در استان ۱۲ درصد است.
نماینده عالی دولت در استان گفت: تکمیل راه آهن دیگر برنامه دولت در استان است که با اتخاذ تدابیر لازم امید داریم این پروژه تا سال آینده به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به پروژه مهم پایاب سد خداآفرین، اهمیت این پروژه به لحاظ اقتصادی و ایجاد اشتغال را یاد آور شد و افزود: با بهره برداری از این پروژه امکان ایجاد ده هزار شغل برای مردم و جوانان محقق می‌شود.
استاندار اردبیل در مورد ایجاد منطقه آزاد نیز گفت: این مهم مصوبه مجلس است و جز استان‌هایی هستیم که در این خصوص مصوبه مجلس دارد و قطعاً باید جایی انتخاب شود که دارای گمرک و مرز باشد.
عاملی بیان کرد: مطالعات مکان یابی به صورت تخصصی در حال انجام است و با اتمام مطالعات و عملیاتی شدن می‌تواند جذابیتی مهم برای سرمایه گذاران ایجاد کند.
استاندار اردبیل سید حامد عاملی در ادامه به پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برای استان‌های مرزی اشاره کرد و افزود: استان‌های مرزی دارای پتانسیل هستند و این مزیت نباید برای استان‌ها تهدید باشد.
وی گفت: در این راستا دنبال این هستیم برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی با کشور آذربایجان برنامه‌ای تدوین کنیم و در این خصوص با همکاری وزارت امور خارجه و نهادهای مربوطه توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی را با این کشور داشته باشیم.

About Author