تشریک مساعی و پیگیری نمایندگان استان می تواند سهم بودجه استان را ارتقاء دهد

به گزارش ساقی آذربایجان، فرشکاران رییس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی معتقد است آنچه در رتبه بندی لحاظ می شود اعتبارات استانی در دو بخش هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای است.اعتبارات هزینه ای مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی استان و تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به اعتبارت پروژه های استانی است که در سطح استان حالت عملیاتی و اجرایی دارند.اعتبارات هزینه ای با توجه به اینکه مقیاس حقوق و دستمزد مشخص است و با رشد مشخص برای تمام استان ها در نظر گرفته می شود.
بحثی که باید مورد توجه باشد اما همواره مورد غفلت قرار می گیرد، این است که استان هایی که در مناطق جنگی، محروم و مرزی قرار دارند از فوق العاده های مناطق مرزی، محرومیت و بدی آب و هوا برخوردار هستند و در نتیجه رتبه اینها در بحث اعتبارات هزینه ای جاری استانی بیشتر از استان هایی مثل آذربایجان شرقی، تهران و غیره است.در مورد اعتبارات هزینه ای که به استان ها تعلق می گیرد و بحث پرداخت رفاهی و اضافه کار استان ها تقریبا همسطح هستند و تغییر رتبه بیشتر مربوط به بحث های حقوق، دستمزد و احکام کارکنان است.
در سال 1400 اعتبارات هزینه ای جاری استان رقمی در حدود 960 میلیارد تومان بود که امسال با رشدهای افزایش حقوق و اعتبارات به یک هزار و 130 میلیارد تومان می رسد.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای امسال نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشته و دو درصد از میانگین کشوری بالاتر بوده که نسبت به سال های قبل رشد مطلوب تری محسوب می شود.
در مجموع رتبه هشت اعتبارات کشوری را داریم و تلاش می کنیم با توجه به مجموع شاخص هایی که در تدوین، تهیه و توزیع اعتبارات استانی در کشور وجود دارد بتوانیم سهم حقه استان را از منایع عمومی کشور به دست آوریم.
البته مهم تر از رتبه بندی جذب و هزینه اعتبارات و در نهایت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده استان است.
وی در خصوص نقش نمایندگان استان در مجلی شورای اسلامی در جذب بیشتر اعتبارات به پروژه های استان می گوید: در دوره های قبل استان از یک حالت روندی ثابت در اعتبارات پیروی کرده که با افزایش های سالیانه این اعتبارات نیز افزاش یافته است. قطعا تلاش و پیگیری های به موقع مدیران استانی در جذب اعتبارات از ستادها، وزارتخانه های مربوطه و سازمان های مرکزی بسته به نوع برنامه ریزی و نگرش به پروژه های داخلی استان و تعریف پروژه هایی که وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی را ترغیب به سرمایه گذاری و آوردن اعتبار به استان کند، می تواند این سهم را بالا ببرد.
اگر نمایندگان استان بتوانند روی پروژه ها و مسائل مهم استان تشریک مساعی داشته باشند و با پیگیری های خود و استفاده از ظرفیت های قانونی که در اختیار دارند پویایی و تحرک پروژه ها را خواستار باشند باز هم سهم اعتباری استان قابل ارتقا خواهد بود.
مدیران استانی هم باید در کنار نمایندگان بوده و آنها را از موضوعات و اطلاعات دقیق اجرایی و عملیاتی پروژه های استان مطلع سازند که آنها هم بتوانند دقیق تر پیگیری کنند؛ این فعالیت ها باعث می شود ورود اعتبارات به استان افزایش پیدا کند و در نهایت رتبه اعتباری استان بالا رود